Stanice o živote, zmysle života, ľuďoch, prírode a o tom, ako hodnotnejšie prežiť život.