Stanica je zameraná na automobilizmus a automobilový šport. Vysielaciu schému doplňujú tematické magazíny.