Poľská stanica zameraná na deti, zábavné a vzdelávacie programy.