Metropolitná televízia. Váš nepretržitý prúd informácií z Prahy a okolia.