Moravskoslezská regionálna televízia - nepretržitý tok informácií, správ a zábavných relácií.