Life TV prináša programy zamerané na hodnoty, ktoré dokážu divákov posunúť ku kvalitnejšiemu prežívanie svojho života skrze vieru.