Programová skladba obsahuje premiéry a reprízy prevažne filmov a seriálov, hlavne zahraničných.