Duna TV je veřejnoprávní maďarská televizní stanice.