Televízia pre najmenších divákov, cieľom je deti nielen kvalitne baviť, ale učiť ich spoznávať okolitý svet a nenásilnou formou vychovávať.