Stanica je zameraná na českú a slovenskú filmovú tvorbu, predovšetkým na filmy pre pamätníkov.