Nemecká stanica, ktorá vysiela relácie o umení a kultúre. Orientuje sa na tematické večery plné rozhovorov, filmov a reportáží.